Sem izvajalka EFT (Emotional Freedom Techniques) metode, ki je novejša tehnika čustvenega razbremenjevanja. Namenjena je individualni, skupinski, laični ali strokovni uporabi kot orodje, ki pomaga pri razreševanju čustvenih in s tem povezanih telesnih težav. Učinkovito pomaga pri odpravljanju vseh vrst težav, negativnih čustev, odpravljanju blokad in omejujočih prepričanj, premagovanju raznih strahov in fobij, odpravljanju vseh vrst bolečin ...

Med izvajanjem tehnike posameznik s konicami prstov stimulira akupunkturne točke, pri tem pa glasno ponavlja misel, ki govori o njegovi težavi. Na ta način dosega čustveno razbremenitev, ki prinese tudi olajšanje telesnih simptomov. Metoda obravnava človeka kot celostno bitje (telo, čustva, razum, volja in duh). Metoda EFT je utemeljena na vedenjsko-kognitivni terapiji, nevroznanstvenih spoznanjih, avtogenem treningu in akupunkturi.

Rezerviraj termin

Srečanje je možno samo po predhodni rezervaciji termina.